TM-TANÁRKÉPZŐ TANFOLYAM (TTC)


MIKOR? és HOL?

Mikor?: 2017. szeptember 26. — 2018. március 3.

Jelentkezési határidő: ideálisan 2017. május 31-ig

Hol?: Thaiföld

RÖVIDEN A TTC-RŐL

Többet tanulunk azáltal, ha tanítunk. Egy tanár akkor is tanul, amikor tanít. Ebből a szempontból is magasztaljuk a meditációt, beszélünk arról, ellenőrizzük az emberek meditálását, előadásokat tartunk és a többi. Ez a személyes nyereségünk ebből. Még nagyobb örömhöz jutunk, amikor békét tudunk nyújtani egy másik ember számára, és a rákövetkező napon sokkal ragyogóbb arccal jelenik meg és jobban élvezi az életet. Szóval, mi is egyre többet nyerünk, azon túlmenően, hogy a másik embert rengeteg jóhoz juttatjuk hozzá. Ez az oka annak, hogy a meditációt terjesztjük és beszélünk róla.” (Maharishi Mahesh Yogi, 1965)

ELENGEDHETETLEN JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

1. Betöltött 21. életév.

2. A TM-Szidhi program gyakorlása legalább 2 hónapja.

3. A TM-en (és adott esetben a TM-Szidhi programon) kívül legalább 3 éve nem gyakorol más technikát.

4. Megjelenése és viselkedése TM-tanárjelölthöz méltó.

5. Képes jó szívvel követni a nemzetközi és a magyar TM-szervezet által rögzített szabályokat és adott utasításokat.

6. Jó kapcsolatot ápol a magyar TM-tanárokkal és a magyar TM-mozgalmat képviselő szervezettel, valamint — adott esetben — Magyarország rádzsájával, más országok nemzeti TM-szervezetével és rádzsájával, továbbá a Nemzetközi Tanfolyamirodával (ICO).

7. Azért kívánja elvégezni a TTC-t, mert azt követően TM-et szeretne tanítani és részt venni az egyéb TM-es tanfolyamok, illetve programok szervezésében.

8. Amennyiben támogatást kér és kap a TTC elvégzéséhez, vállalja, hogy legalább 2 (két) évig Magyarországon tanít TM-et, és az ICO kérésére és útmutatásai alapján — angol nyelven — rövid jelentéseket készít a TM-tanári tevékenységéről.

FONTOS SZEMPONTOK A JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSÁNÁL

1. Részt vesz a közös meditációkon, a koherencianapokon és a bentlakásos tanfolyamokon.

2. Segít a TM-tanároknak a különböző előadások, tanfolyamok, illetve rendezvények megszervezésében és lebonyolításában.

3. Szeret kommunikálni az emberekkel, empatikus és hatékony problémamegoldó.

4. Nagyon jó, kitartó, felelősségteljes és önálló szervező.

5. Pszichikai és fizikai egészsége nagyon stabil.

6. Felsőfokú végzettséggel rendelkezik és/vagy sikeres és elismert a hivatásában.

7. Beszél angolul.

8. Részt vett a „Study-Work” programban.

9. Rendelkezik saját számítógéppel és gyakorlott Office-felhasználó (Word, Excel és Power-Point). Ezenkívül könnyen tájékozódik az interneten és a közösségi médiában (pl. Facebook).

10. A tanfolyam elvégzését követően számlaképesen kíván tevékenykedni és csak azt követően kezd más — akár a TM-mozgalmon belüli — tevékenységbe, hogy (Magyarországon) megtanított legalább 100 főt.

TANFOLYAMDÍJ

A Nemzetközi Tanfolyamiroda (ICO) a tanfolyamdíj pontos összegét csak azt követően tudja megállapítani, hogy minden jelentkező minden országból leadott minden jelentkezési anyagot, és az ICO elvi szinten elfogadta ezeket a jelentkezéseket.

A jelzett tanfolyamdíj nem foglalja magában az utazási költséget, valamint az egészség- és balesetbiztosítást, illetve ez utóbbiakkal kapcsolatos költségeket.

A TTC elvégzéséhez (a tanfolyamdíj egy részét fedező) ösztöndíj az ICO döntése alapján kapható, de részletfizetésre nincs lehetőség.

JELENTKEZÉS

A TTC-re való jelentkezés elengedhetetlen feltétel egy ún. orientációs bentlakásos tanfolyamon, illetve koherencianapon történő részvétel.

A TTC-re történő jelentkezés első lépése egy interjú, amelyet magyar TM-tanárok tartanak. Ennek során többek között kitöltésre kerülnek a jelentkezési dokumentumok.

A jelentkezés egyszeri adminisztrációs költsége 5 000 Ft / jelentkező.

Bővebb infó:

balogh_andrea

Balogh Andrea

FONTOS JOGI NYILATKOZAT

A fent közölt információk a TTC szervezési és lebonyolítási jellegéből adódóan módosulhatnak, illetve kiegészülhetnek.

Az ICO fogja közölni a végleges információkat (pl. a tanfolyam végleges dátumát, a tanfolyamdíj és az esetlegesen kapható ösztöndíj pontos összegét stb.), és minden kérdésben — különösen a jelentkezők végleges elfogadását illetően — az ICO döntése a mérvadó.

A magyar szervezők nem tehetők felelőssé az ezen az oldalon megadott információk módosulásából, illetve kiegészüléséből a jelentkező számára fakadó — többek között jogi, munkaügyi, pénzügyi stb. — következményekért.

A TTC-vel kapcsolatos minden kérdésben a tanfolyam helyszínéül szolgáló ország jogszabályai az irányadók.

Pin It on Pinterest

A Bhagavad-gítá

Maharishi magyarázataival

 Maharishi a védikus irodalom „zsebkönyvének” nevezte a Bhagavad-gítát és azt mondta róla, hogy a benne foglaltak tartalmazzák a védikus irodalom teljes tanításának a lényegét.

A Bhagavad-gítá megrendelhető a Vaszistha Kiadó honlapján. 

 

Megrendelem!

You have Successfully Subscribed!