(A kép kattintással nagyítható.)

A Bhagavad-gítá jelentősége

Maharishi a védikus irodalom „zsebkönyvének” nevezte Bhagavad-gítát, mert a benne foglaltak tartalmazzák a védikus irodalom egészében fellelhető tanítások lényegét.

A Bhagavad-gítá II. fejezetének 45. versében az Úr Krisna átadja az akkori kor egyik legkiválóbb harcosának, Ardzsunának a Transzcendentális Meditáció ismeretét: nistrai gunjó bhavarduzsuna („Légy a három guna nélkül, ó Ardzsuna.”).

Az Úr Krisna ezzel arra ösztönzi Ardzsunát, hogy transzcendálja, azaz lépje túl a három guna – a  Természet három alapvető ereje, illetve minősége – által létrehozott és fenntartott, állandóan változó (relatív) létezés valamennyi szintjét: az érzékszervekkel is tapasztalható felszínt, majd az egyre finomabb megnyilvánult szinteket és végül a relatív létezés legfinomabb szintjét is, hogy így eljutva a transzcendentális, határtalan Lét örök és változatlan állapotába, teljesen megalapozódjon ebben.

Az Úr Krisna a Létben való ezen megalapozódás eredményéről pedig a következőket mondja a II. fejezet 50. versében: „jóga karmaszu kausalam”, azaz – Maharishi szavaival élve – „Ahogyan az elme megalapozódik a transzcendentális tudatban, a Lét állapota átjárja az elme természetét, amely így elnyeri a kozmikus értelem státuszát. A transzcendentális tudat állapotából kijőve az ember újra visszanyeri egyéniségét, és így ismét képes lesz az élet változó mezején végzett cselekvésekre, viszont ezentúl már a Léttel átitatva fog cselekedni. Az ilyen ember ugyanolyan természetesen emelkedik felül a jó és a rossz hatásán, mint a vagyonos ember a nyereségen és a veszteségen.”

A magyar nyelvű kiadásról

A Bhagavad-gítát Dienes István kiváló magyar fordításában ismerhetjük meg. Az  anyanyelvi lektorálást Dienes-Nagy Erika végezte, a szanszkrit-magyar transzliterációt pedig Dr. Pál Dániel készítette.

Szöveggondozás és korrektúra: Csémi Judit, szerkesztés és tördelés: Szalóki Márta Anna.

A nagyon színvonalas és igényes magyar nyelvű kiadás a Vaszistha Kiadó (felelős kiadó: Gyimesi Zoltán és Králik Kornél) munkájának és Gyimesi Zoltán felajánlásának köszönhetően jelent meg és jut el minden érdeklődőhöz.

bhagavad-gita-hu-konyv-ajanlas

Pin It on Pinterest