Purusa

home_Maharishi

PURUSA” PROGRAM

A Purusa nagyon ideális program. Egy csodálatos program, amely által az ember a Természeti Törvény teljes lehetőségét kiaknázza és felhasználja azt a tiszta boldogság élvezetére. A világbéke e program mellékterméke. A mennyei élet a Földön e program mellékterméke.” (Maharishi)


 

RÖVIDEN A PURUSAPROGRAMRÓL

Maharishi 1981-ben indította el a Purusaprogramot olyan egyedülálló férfiak számára, akik önmagukat teljes mértékben a lehető legnagyobb sebességű evolúciónak kívánják szentelni. Maharishi a program minden egyes részletét a legnagyobb körültekintéssel e cél érdekében tervezte meg. A napi rutin magába foglalja a TM és a TM-szidhi program csoportos gyakorlását, védikus tudás előadásokat, és egyéb Maharishi világméretű mozgalmának programjait megvalósító aktivitásokat.

A TM és a TM-szidhi program gyakorlása közben a Maharishi Purusaprogram résztvevői önmagukban megtapasztalják az egyesített mező csendes mélységeit. A csoportos gyakorlás által pedig világszerte felelevenítik az egyesített mezőt és annak minőségeit a társadalomban. Ezáltal felélesztik a természet pozitív és evolúciós törvényeit az országok és a világ kollektív tudatában. A TM és a TM-szidhi csoportos gyakorlásáról készült tudományos kutatások igazolják, hogy a csoportos gyakorlás csökkenti a társadalmi stresszt, a balesetek számát, a háborúkat, a terrorizmust és a stressz számtalan negatív megnyilvánulását, amelyek mind a természeti törvény megsértése miatt keletkeznek.

A világ különböző pontjain létrehozott Purusaközpontok várják olyan egyedülálló férfiak jelentkezését, akik már elsajátították a TM-et és a TM-szidhi programot, és szeretnének mélyebben elmerülni ennek gyakorlásában. Ez egy teljes idős program legalább egy éves elkötelezettséget igényel. Jelenleg négy magyar résztvevője van a Purusaprogramnak.

[wonderplugin_slider id=”59″]

AZ EGYESÍTETT MEZŐ ÉS A PURUSA

Azt tettük, hogy megalapoztuk a csendben lévő hatalom uralmát. A csend a világegyetem irányítója. A csendben van a Természeti Törvény leirata, amely örökkön vezérli mindenki sorsát.(Maharishi, 2008. január 11.)

Maharishi Védikus Tudománya és a modern fizika egyaránt leír egy végtelen, meg nem nyilvánult energia és intelligencia mezőt az anyagi teremtés alapjánál. A természeti törvény ezen egyesített mezeje hozza létre az összes formát és jelenséget a teremtésben, és ad otthont a természet összes törvényének. Erről a csendes, transzcendentális szintről valósul meg – bámulatos pontossággal és rendezettséggel – az egész világegyetem irányítása.

Az összes természeti törvény egyesített mezejének szintjéről, a csendes igazgatás és a tiszta boldogság szintjéről a Maharishi Purusaprogram tagjai hozzájárulnak egy problémáktól és szenvedéstől mentes világ, az összes természeti törvénnyel összhangban lévő világ megteremtéséhez. Ezzel egy időben pedig a személyes megvilágosodásban és a magasabb tudatállapotok megtapasztalásában komoly fejlődést érnek el.

A Purusa hivatása a tiszta boldogság, szabadság, önállóság és legyőzhetetlenség állandó élvezetéből, valamint a pozitivitás, harmónia, boldogság és béke erőteljes hatásának környezetbe való spontán kisugárzásából áll.” (Maharishi)

CSATLAKOZÁS, illetve TÁMOGATÁS

Ha szeretne bővebb információt kapni a programról, a csatlakozás részleteiről és feltételeiről, vagy támogatná a magyar purusák részvételét e koherencia teremtő programban, ezen a címen felveheti velük a kapcsolatot: Purusa@Maharishi.hu

Sajátpulzus-olvasás

self-pulse

SAJÁT PULZUSUNK OLVASÁSA

16 előadásból álló tanfolyam

A természeti törvényekkel összhangban élt élet az alapja a pulzus tökéletes egyensúlyi állapotának – az egyensúly abszolút tökéletességének, ami a Rik Véda szamhitája, a világegyetem alkotmánya. Minden pulzus az abszolút egyensúly kifejeződése kell, hogy legyen.” (Maharishi Mahesh Yogi)

E tanfolyamon elméleti és gyakorlati szinten egyaránt bevezetést kapunk a saját pulzusunk olvasásába az alábbi témakörök áttekintésével:

  • az egyensúly szintjének érzékelése a pulzusban,
  • a kozmikus ciklusok hatásának érzékelése a pulzusban,
  • az egyensúlyhiány érzékelése a pulzusban; az egyensúlyhiány kialakulásának egymást követő szakaszai és a szervezet saját belső intelligenciája védő szerepének megnyilvánulása a pulzusban,
  • az egyensúlyhiány okai és hatásai; a napszakoknak és az évszakoknak megfelelő étrend és rutin révén az egyensúly helyreállítása és megőrzése.

A TANFOLYAM FELÉPÍTÉSE

16 lecke. Alkalmanként 1,5 óra.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Jóváhagyás a tanfolyamot tartó TM-tanár(ok) és a Maharishi Védikus Tudománya Alapítvány részéről.

TANFOLYAMDÍJ

Online: 50.000 Ft/fő

Fizikai helyszínen: 60.000 Ft/fő

JELENTKEZÉS

A TM-tanárodnál kell jelezni, ha szeretnéd elvégezni a tanfolyamot.

Szthápatjavéda

[wonderplugin_slider id=”174″]

MAHARISHI SZTHÁPATJAVÉDA

16 előadásból álló, védikusépítészet-tanfolyam

A TANFOLYAM FELÉPÍTÉSE

feltöltés alatt…

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Jóváhagyás a tanfolyamot tartó TM-tanár(ok) és a Maharishi Védikus Tudománya Alapítvány részéről.

TERMÉKEK, illetve SZOLGÁLTATÁSOK HIRDETÉSE

A szervezők az alábbi feltételekkel biztosítják a tanfolyamon részt vevő TM-esek számára saját maguk, illetve a saját cégük által készített / forgalmazott termék(ek), illetve kínált szolgáltatás(ok) hirdetését:

1. a hirdető az adott terméke(ke)t, illetve szolgáltatás(oka)t hirdeti a TM-es ARANY OLDALAK-on,

2. a hirdető részt vesz a tanfolyamon és kizárólag a saját maga, illetve a saját cége által előállított / forgalmazott terméke(ke)t, illetve kínált szolgáltatás(oka)t hirdeti,

3. olyan termék(ek), illetve szolgáltatás(ok) hirdethetők, amelyek nem hasonlítanak a Maharishi Védikus Tudománya keretében − pl. a Maharishi Ájurvédában stb. − használt termékekre, illetve szolgáltatásokra,

4. a hirdető kizárólagos felelősséget vállal az általa hirdetett termék(ek)ért, illetve szolgáltatás(ok)ért − a tanfolyam szervezőit e tekintetben semmilyen jogi, pénzügyi vagy erkölcsi felelősség nem terheli és nem terhelheti,

5. a fenti négy pontban leírtaktól függetlenül a tanfolyam szervezői beleegyezésüket adják ahhoz, hogy az illető az általuk tartott, illetve szervezett tanfolyamon, a szervezők által kijelölt helyen és megadott időszakokban kínálja a terméke(ke)t, illetve a szolgáltatás(oka)t.

A termékek, illetve a szolgáltatások hirdetése díjtalan.

A fenti lehetőséget 2017 szeptemberétől a mindenkori tapasztalatok és visszajelzések függvényében biztosítjuk

TANFOLYAMDÍJ

feltöltés alatt…

JELENTKEZÉS

feltöltés alatt…

THMD

Minolta DSC

MOTHER DIVINE” PROGRAM


Mother Divine („Isten Anya”) programot Maharishi 1981-ben hozta létre azzal a céllal, hogy az egyedülálló hölgyek részére biztosítsa a lehetőséget, hogy saját belső szellemi fejlődésükre összpontosítsanak, elmélyítsék a Transzcendentális Meditáció (TM) és a TM-Szidhi program tapasztalatát, és ennek természetes „melléktermékeként” a harmónia és a boldogság erőteljes hatását sugározzák az egész világ számára. (Bővebb információ: motherdivine-europe.org/, motherdivine.org, www.mdvastu.org)

Magyarországot a seelisbergi (Svájc) „Mother Divine” csoportban Pothorszki Katalin TM-tanárnő és Bojtor Mária képviselik.

TM-tanárképző tanfolyam (TTC)

TM-TANÁRKÉPZŐ TANFOLYAM (TTC)


MIKOR? és HOL?

Mikor?: feltöltés alatt…

Jelentkezési határidő: feltöltés alatt…

Hol?: feltöltés alatt…

RÖVIDEN A TTC-RŐL

Többet tanulunk azáltal, ha tanítunk. Egy tanár akkor is tanul, amikor tanít. Ebből a szempontból is magasztaljuk a meditációt, beszélünk arról, ellenőrizzük az emberek meditálását, előadásokat tartunk és a többi. Ez a személyes nyereségünk ebből. Még nagyobb örömhöz jutunk, amikor békét tudunk nyújtani egy másik ember számára, és a rákövetkező napon sokkal ragyogóbb arccal jelenik meg és jobban élvezi az életet. Szóval, mi is egyre többet nyerünk, azon túlmenően, hogy a másik embert rengeteg jóhoz juttatjuk hozzá. Ez az oka annak, hogy a meditációt terjesztjük és beszélünk róla.” (Maharishi Mahesh Yogi, 1965)

KONKRÉTAN ERRŐL A TANFOLYAMRÓL
feltöltés alatt…

ELENGEDHETETLEN FELTÉTELEK A JELENTKEZÉSHEZ

1. Betöltött 21. életév.

2. Érvényes hatóság erkölcsi bizonyítvány.

3. A teljes TM-Szidhi program (a „jógarepülést” is beleértve) gyakorlása legalább 2 hónapja.

4. A TM-en (és adott esetben a TM-Szidhi programon) kívül legalább 5 éve nem gyakorol más technikát.

5. Megfelelő angoltudás.

6. Megjelenése és viselkedése TM-tanárjelölthöz méltó.

7. Képes jó szívvel követni a nemzetközi és a magyar TM-szervezet által rögzített szabályokat és adott utasításokat.

8. Jó kapcsolatot ápol a magyar TM-tanárokkal és a magyar TM-mozgalmat képviselő szervezettel, valamint — adott esetben — Magyarország rádzsájával, más országok nemzeti TM-szervezetével és rádzsájával, továbbá a Nemzetközi Tanfolyamirodával (ICO).

9. Azért kívánja elvégezni a TTC-t, mert azt követően TM-et szeretne tanítani.

10. Amennyiben támogatást kér és kap a TTC elvégzéséhez, vállalja, hogy legalább 2 (két) évig Magyarországon tanít TM-et, és az ICO kérésére és útmutatásai alapján — angol nyelven — rövid jelentéseket készít a TM-tanári tevékenységéről.

FONTOS SZEMPONTOK A JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSÁNÁL

1. Összesen legalább 10 TM-tanfolyamon való részvétel, legalább 2 TM-tanárnál, akik közül az egyik az ajánló tanára, továbbá részvétel közös meditációkon, koherencianapokon és bentlakásos tanfolyamokon.

2. Segít a TM-tanároknak a különböző előadások, tanfolyamok, illetve rendezvények megszervezésében és lebonyolításában.

3. Szeret kommunikálni az emberekkel, empatikus és hatékony problémamegoldó.

4. Nagyon jó, kitartó, felelősségteljes és önálló szervező.

5. Pszichikai és fizikai egészsége nagyon stabil.

6. Felsőfokú végzettséggel rendelkezik és/vagy sikeres és elismert a hivatásában.

7. Részt vett a „Study-Work” programban.

8. Rendelkezik saját számítógéppel és gyakorlott Office-felhasználó (Word, Excel és Power-Point). Ezenkívül könnyen tájékozódik az interneten és a közösségi médiában (pl. Facebook).

9. A tanfolyam elvégzését követően számlaképesen kíván tevékenykedni és csak azt követően kezd más — akár a TM-mozgalmon belüli — tevékenységbe, hogy (Magyarországon) megtanított legalább 100 főt.

10. A KIT-tanfolyam elvégzése.

TANFOLYAMDÍJ

A Nemzetközi Tanfolyamiroda (ICO) a tanfolyamdíj pontos összegét csak azt követően tudja megállapítani, hogy minden jelentkező minden országból leadott minden jelentkezési anyagot, és az ICO elvi szinten elfogadta ezeket a jelentkezéseket.

A jelzett tanfolyamdíj nem foglalja magában az utazási költséget, valamint az egészség- és balesetbiztosítást, illetve ez utóbbiakkal kapcsolatos költségeket.

A TTC elvégzéséhez (a tanfolyamdíj egy részét fedező) ösztöndíj az ICO döntése alapján kapható, de részletfizetésre nincs lehetőség.

JELENTKEZÉS

A TTC-re való jelentkezés elengedhetetlen feltétel egy ún. orientációs bentlakásos tanfolyamon, illetve koherencianapon történő részvétel.

A TTC-re történő jelentkezés első lépése egy interjú, amelyet magyar TM-tanárok tartanak. Ennek során többek között kitöltésre kerülnek a jelentkezési dokumentumok.

A jelentkezés egyszeri adminisztrációs költsége 5 000 Ft / jelentkező.

Bővebb infó:

Gáspár Szilvia

FONTOS JOGI NYILATKOZAT

A fent közölt információk a TTC szervezési és lebonyolítási jellegéből adódóan módosulhatnak, illetve kiegészülhetnek.

Az ICO fogja közölni a végleges információkat (pl. a tanfolyam végleges dátumát, a tanfolyamdíj és az esetlegesen kapható ösztöndíj pontos összegét stb.), és minden kérdésben — különösen a jelentkezők végleges elfogadását illetően — az ICO döntése a mérvadó.

A magyar szervezők nem tehetők felelőssé az ezen az oldalon megadott információk módosulásából, illetve kiegészüléséből a jelentkező számára fakadó — többek között jogi, munkaügyi, pénzügyi stb. — következményekért.

A TTC-vel kapcsolatos minden kérdésben a tanfolyam helyszínéül szolgáló ország jogszabályai az irányadók.

Pin It on Pinterest