Csökkenő drogfogyasztás (USA)

Egy, a TM-et átlagosan húsz hónapja gyakorló 1862 alanyon végzett visszamenőleges tanulmány a nem receptre felírt készítmények fogyasztásának csökkenését mutatta. A 852 alany közül, akik a TM-technikát több, mint huszonkét hónapon át gyakorolták, mindössze 12,2 százalék használt marihuánát, 3 százalék LSD-t, 4 százalék más hallucinogéneket, 1,2 százalék narkotikumokat, 1,2 százalák amphetaminokat és 1 százalék barbiturátokat. A továbbra is drogokat használók majdnem mindegyike jelezte, hogy csak nagyon ritkán nyúl a szerekhez.

Értelmezés: A transzcendentális meditáció növeli a belső kontollt, csökkenti az idegességet, erősíti a lelki egészséget és általános jólétet eredményez. Ebből arra következtetünk, hogy a fenti hatásoknak köszönhetően a dogok utáni vágy csökken vagy megszűnik. E tanulmány megmutatja, hogy a transzcendentális meditáció a drogfogyasztás legjobb ellenszere lehet, hiszen sikeréhez az alanynak nem szükséges előzetesen elhatároznia, hogy rossz szokását abbahagyja.

Forrás:
Herbert Benson és Robert Keith Wallace: "Csökkenõ drogfogyasztás a transzcendentális meditáció segítségével: 1862 fő vizsgálata." Drogfogyasztás: nemzetközi konferencia előterjesztései, szerk.: Chris J. T. Zarafotetics (Philadelphia, Pennsylvania, USA: Lea és Febiger, 1972): 369-76 és Congressional Record, Serial No.: 92-1 (Washington, D.C., Government Printing Office, 1971).

Csökkenő bűnözés - növekvő bűnözői környezetben javul az életminőség a városokban

Ez a visszamenőleges tanulmány 12 olyan várost vizsgált, amelyek lakóinak legalább egy százaléka 1972 végéig megtanulta a TM-et. Ezeket 12 olyan várossal hasonlította össze, ahol kevesebb ember gyakorolta a TM-technikát, de egyébként hasonló népesség, fekvés és bűnözési statisztika jellemezte. 1972 és 1973 között a 12 város közül nyolcban emelkedett a súlyos bűncselekmények száma, átlagosan 7,7 százalékkal. Az FBI úgynevezett Egységes Bűnözési Jelentése szerint ebben az évben az USA-ban a hasonló méretű városokban a bűnözés mértéke átlagosan 8,8 százalékkal nőtt, míg az "egy százalékos" városokban átlagosan 8,8 százalékkal csökkent a bűnözés mértéke. Ez a kontrollcsoporthoz képest 16,6 százalékos relatív csökkenést jelent. A bűnözési ráták változásában tapasztalt különbség a két város-csoport között statisztikailag is jelentős mértékű (p<0,001, kovariáció analízise). Továbbá, a meditálók százaléka és a bűnözési arány csökkenése közötti korreláció ebben a felmérésben 0,66-ot tett ki (p<0,001), amely statisztikailag igen jelentős érték.

Értelmezés: A szociológiai tanulmányok számos ellenőrizhetetlen változót tartalmaznak, bonyolulttá téve az ok-okozat közötti összefüggés határozott bizonyítását. Ebben az esetben mégis egyértelműen látható a hatás. Továbbá, a számos, már bebizonyított drámai hatás, melyet a TM gyakorlóin láthattunk - a rendezettebb fiziológiai és lelki működés, az egyre jobb személyes kapcsolatok -, azt sugallják, hogy a TM-gyakorlók egy-egy csoportja önkéntelenül is javítja az egész lakosság életminőségét. Az egyén életében megjelenő nagyobb harmónia és egyensúly természetesen növeli a város életében is a harmóniát és az egyensúlyt. E bevezető tanulmányból kitűnik, hogy ha egy város lakosságának egy százaléka gyakorolja a TM-et, az már elég ahhoz, hogy észrevehető változást hozzon létre az élet minőségében. 

Forrás: 
Candace Borland és Garland Landrith III: "A transzcendentális meditáció hatása a nagyvárosok bűnözési statisztikájára" (Maharishi Nemzetközi Egyetem, Farfield, Iowa, USA). 

Translate »