tmes-sarga-salban

RÖVIDEN A TRANSZCENDENTÁLIS MEDITÁCIÓRÓL (TM)

A TM egy egyszerű és természetes technika, amelyet kényelmesen ülve, csukott szemmel, naponta kétszer 15-20 percig gyakorolunk.

A TM-et nagyon könnyű megtanulni és kellemes gyakorolni.

A rendszeres, napi kétszeri meditálásnak köszönhetően javulnak a szellemi képességek, feloldódnak a stresszek, amelyek a pszichoszomatikus betegségek kiváltó okai, spontán módon javul az egyén kapcsolata a környezetével, a TM-et gyakorló csoportok pedig harmonizáló hatást fejtenek ki az őket körülvevő szűkebb-tágabb közösség életére.

Ezeket a jótékony hatásokat több mint 350 kutatás támasztja alá, amelyek különböző vezető nemzetközi szakfolyóiratokban is megjelentek.

A TM egy technika - nem vallás, nem filozófia és nem is életmód. Világszerte mintegy 5 millió különböző vallású, kultúrájú, életszemléletű és életkorú ember gyakorolja.


VILÁGSZERTE EGYSÉGES TANFOLYAMI TEMATIKA

(1 - 8. találkozó)

1Bevezető előadás (60 perc)

 A TM mechanizmusának alapjai. A rendszeres gyakorlás jótékony hatása a mindennapi életben. A tanfolyam felépítése és a részvételi feltételek.

2Előkészítő előadás (30 perc)

A TM mechanizmusának részletes megismerése. A TM eredete és egyedülállósága más meditációs technikák tekintetében.

3. Személyes interjú (15 – 30 perc) A jelentkezési lapok kitöltése és áttekintése a TM-tanárral.

4. Személyes tanítás (60 perc) A TM elsajátítása.

5. A személyes tanítást követő első nap (60 – 90 perc) A helyes és helytelen gyakorlás jelei. A TM gyakorlására és a tapasztalatokra vonatkozó alapvető ismeretek.

6. A személyes tanítást követő második nap (60 – 90 perc)

Az idegrendszer normalizálódásának (=stresszoldódás) mechanizmusa. A meditációs tapasztalatok főbb kategóriái.

7. A személyes tanítást követő harmadik nap (60 – 90 perc) A magasabb tudatállapotok kifejlődése a TM rendszeres gyakorlása révén.

8. A személyes tanítást követő 10 - 14. nap (60 – 90 perc)

Az idegrendszer normalizálódásának (=stresszoldódás) mechanizmusa. A meditációs tapasztalatok főbb kategóriái. A magasabb tudatállapotok kifejlődése a TM rendszeres gyakorlása révén.


ORSZÁGOSAN EGYSÉGES UTÁNKÖVETÉSI TEMATIKA

(9 - 11. találkozó)

9. Első utánkövető találkozó (60 – 90 perc) Az emberi tudat fejlődése teljes skálájának megismerése.

Opcionális „házi feladat”: „A hét tudatállapot” (video megtekintése)

10. Második utánkövető találkozó (60 – 90 perc) A „Kreatív Csend” program: a megismerő fejlesztésének szerepe az oktatásban. A magyarországi és a nemzetközi projektek áttekintése, az eredmények megismerése.

Opcionális „házi feladat”: TM Haladó Technika, TM-Szidhi és bentlakásos tanfolyamok (videók megtekintése)

11. Harmadik utánkövető találkozó + emléklap* átadása (60 – 90 perc)

Betekintés a Maharishi Ájurvédába (betegségmegelőzés és -gyógyítás) holisztikus egészségmegközelítési rendszerébe: az egyénre szabott egészségmegőrzés és gyógyítás alapjainak megismerése, felszínes testtípus-meghatározás, a konzultációkkal kapcsolatos információk, webáruház, betekintés rövid tanfolyamok – sajátpulzus-olvasás, jógaászanák, betegségmegelőzés és étrend - témáiba.

Opcionális „házi feladat”: országos jagjaprogram, Maharishi Szthápatjavéda (védikus építészet), gandharvavéda (védikus zene) (videók megtekintése)

* egyelőre kidolgozás alatt…

FONTOS! E három utánkövető találkozó szorosan a TM-tanfolyam részét képezi: elengedhetetlenek a gyakorlás stabilizálásához és a tapasztalatok megértéséhez, ezért csak akkor javasoljuk a TM-tanfolyam elkezdését, ha ezeken is részt tud venni.


EGYÉNI UTÁNKÖVETÉSI TEMATIKA

(a 12. találkozótól)

A 11. találkozót követően a TM-tanárok egyéni tematika szerint folytatják az utánkövetést.

Az utánkövetés lezárultával részt vehet a TM-tanárok által tartott ún. „közös meditációkon”.

Az utánkövető találkozókon és a közös meditációkon a csoportos TM-ellenőrzés és -gyakorlás mellett további ismereteket szerezhet Maharishi Védikus Tudományának különböző területeiről.

Egy példa az országosan egységes + egyéni utánkövetési tematikára.


orok-garancia

A TM-tanfolyam elvégzését követően Ön bármikor díjtalanul konzultálhat a magyar TM-tanárokkal és szintén díjtalanul vehet részt a magyar TM-tanárok által tartott, alkalmanként kb. 30  - 60 perces ún. „személyes meditációellenőrzésen”, amely biztosítja a helyes TM-gyakorlás (újbóli) megtapasztalását.

Ezenkívül bármelyik országban részt vehet további utánkövető találkozókon, közös meditációkon és személyes meditációellenőrzéseken, továbbá - az előírt feltételek teljesítése esetén - haladó tanfolyamokon, illetve egyéb TM-es rendezvényeken.

Az e-mailben kapott TM Hírlevélen keresztül tájékozódhat a magyarországi és a főbb nemzetközi tanfolyamokról és eseményekről.


KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE A TM-TANFOLYAMON

(A tájékoztatás nem teljes körű!)

Az egyes kategóriákban a kedvezményes ár bármiféle jogosultság igazolása nélkül kérhető. Mindazonáltal javasoljuk, hogy akik számára nem jelent túlzott anyagi megterhelést, a kategóriájukban megjelölt teljes árat fizessék.

Részletfizetési lehetőség: ezzel kapcsolatban bővebb információ a bevezető előadást tartó TM-tanártól kérhető. 

* Munkaviszonyban álló felnőttek esetében, ha a teljes havi nettó átlagjövedelem nem éri el a 120 000 Ft-ot, kérhető a kedvezményes árnál is alacsonyabb, ún. egyéni ár megállapítása. (Ezzel kapcsolatban bővebb információ a bevezető előadást tartó TM-tanártól kérhető.)

** Házastársi, illetve élettársi viszonyban élő két szülő, illetve felnőtt személy, valamint az összes olyan gyermekük, akik még nem járnak iskolába vagy nappali tagozatos diák, illetve hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A családi ár csak azokban az esetekben alkalmazható, ha a család együtt végzi el a TM-tanfolyamot. (Bővebb információ vagy indokolt esetben egyéni elbírálás a bevezető előadást tartó TM-tanártól kérhető.)

*** E kategóriák esetében hitelt érdemlően - pl. diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány stb. bemutatásával - igazolni kell tudni az adott kategóriához való tartozást. Amennyiben az igazoló okmány vagy dokumentum nem fényképes, személyazonosító igazolvány bemutatása is szükséges. (Bővebb információ vagy indokolt esetben egyéni elbírálás a bevezető előadást tartó TM-tanártól kérhető.)

**** Amennyiben nem a szüleikkel együtt végzik a TM-tanfolyamot. (Az e kategóriára vonatkozó további feltételekről bővebb információ a bevezető előadást tartó TM-tanártól kérhető.)

„EGYSZER FIZET, EGÉSZ ÉLETÉN ÁT NAPONTA KÉTSZER KAP!”